Veranderingen

Veranderingsprocessen managen door rekening te houden met de competenties en verbondenheid van medewerkers ten aanzien van de ingezette koers. Door het geven van autonomie aan medewerkers om mede vorm te geven aan de verandering. Door met iedere stakeholder eenduidig te communiceren. Zodat de nieuwe missie goed wordt begrepen en hiervoor eigenaarschap wordt verkregen. Essentieel voor een succesvolle verandering.

Professionalisering HR

HR heeft nu als nooit tevoren de kans om een toegevoegde waarde te realiseren voor de organisatie, de medewerkers en de maatschappij. Om hier een effectieve invulling aan te geven, is een andere aanpak dan gebruikelijk nodig. De future-fit HR-functie vraagt om het heruitvinden van HR. Vroegtijdige ondersteuning hierbij is nodig om de benodigde impact te maken. Bovenal vraagt dit actief oefenen met het nieuw repertoire aan HR processen, middelen en gedrag.

Ontwikkeling

Bij ontwikkeling wordt de toekomstige waarde van mensen vergroot. Het gaat zeker om het waardevoller worden binnen de huidige rol. Maar het gaat het steeds meer om het verbinden van individuele kwaliteiten en ambities met toekomstig werk, zowel binnen als buiten de organisatie. Het mobiliseren van ongebruikte capaciteit van mensen, het hergebruiken en het ontwikkelen van talent; daar gaat het om.

Waar

Profit- alsook non-profit organisaties, dat kunnen midden- en kleinbedrijven, onderwijs, zorg, gemeentes of familiebedrijven zijn.