HRMundi

Humana Rerum Mundi oftewel De Menselijke Wereld

Om samen met u en de medewerkers uw missie te laten slagen.

Veranderingen

Veranderingsprocessen managen door rekening te houden met de competenties en verbondenheid van medewerkers ten aanzien van de ingezette koers. Door het geven van autonomie aan medewerkers om mede vorm te geven aan de verandering. Door met iedere stakeholder eenduidig te communiceren. Zodat de nieuwe missie goed wordt begrepen en hiervoor eigenaarschap wordt verkregen. Essentieel voor een succesvolle verandering.

Professionalisering HR

HR heeft nu als nooit tevoren de kans om een toegevoegde waarde te realiseren voor de organisatie, de medewerkers en de maatschappij. Om hier een effectieve invulling aan te geven, is een andere aanpak dan gebruikelijk nodig. De future-fit HR-functie vraagt om het heruitvinden van HR. Vroegtijdige ondersteuning hierbij is nodig om de benodigde impact te maken. Bovenal vraagt dit actief oefenen met het nieuw repertoire aan HR processen, middelen en gedrag.

Ontwikkeling

Bij ontwikkeling wordt de toekomstige waarde van mensen vergroot. Het gaat zeker om het waardevoller worden binnen de huidige rol. Maar het gaat het steeds meer om het verbinden van individuele kwaliteiten en ambities met toekomstig werk, zowel binnen als buiten de organisatie. Het mobiliseren van ongebruikte capaciteit van mensen, het hergebruiken en het ontwikkelen van talent; daar gaat het om.

Waar

Profit- alsook non-profit organisaties, dat kunnen midden- en kleinbedrijven, onderwijs, zorg, gemeentes of familiebedrijven zijn.

Over image
Interim HR-leider die niet zweeft - 'praktisch, hands-on, resultaatgericht en nuchter'
Met passie voor organisaties en mensen, daadkrachtig en effectief.
Beschikbaar voor een nieuwe opdracht.


Waar kan ik u ondersteunen:

 • Bij perioden van groei, om- of afbouw
 • Bij onzekerheid in de organisatie zoals bij een reorganisatie
 • Bij noodsituaties in organisaties door HR crisismanagement
 • Bij het professionaliseren van HR
 • Bij het tijdelijk versterken van een HR- of management team 
 • Bij veranderingen van werkprocessen of piekvereisten zoals recruitment
 • Bij een transformatie van de organisatie zoals een cultuurverandering
 • Bij het integreren na een fusie of overname
 • Bij het professionaliseren van de organisatie zoals implementatie LEAN
 • Bij ontwikkeling van managers, medewerkers en teams door coaching
 • Bij het ontwikkelen en uitvoeren van een programma's zoals talentontwikkeling
 • Bij het opbouwen van activiteiten van een nieuw bedrijf of nieuwe operatie.
Uw missie is mijn missie!

Mijn stijl

Managementhypes zijn niet aan mij besteed. Het gaat tenslotte om het resultaat, niet de vorm. Ik maak het verschil door te luisteren naar wat er daadwerkelijk speelt. Ik maak een heldere analyse op basis van de wensen en zorgen van management, wat ik hoor van medewerkers en wat de omgeving van een organisatie zegt. En op basis hiervan gaan we aan de slag.
  

Authentiek, inspirerend, met een missie om te leiden op basis van integriteit en vertrouwen. Dat zijn enkele van mijn kerncompetenties. Ik focus op het creëren van een omgeving waarin medewerkers zich continu kunnen ontwikkelen en samenwerking plaatsvindt. Anderen zeggen dat ik een situatie bijna perfect ”lees” en oplossingen bedenk oftewel uitvoer; dat ik met mijn enthousiasme, doorzettingsvermogen, nuchtere mentaliteit issues weet op te lossen; en dat ik in staat ben strategie te verbinden met de operatie en andersom. Ik zoom als het ware continue in en uit.Beteor

Beteor

1-3-2021

Gastcolleges voor leiders in het Voortgezet onderwijs / Begeleiding online internationaal Ontwikkel Assessment

Lees Meer
HSV

HSV

15-5-2022

Professionaliseren, moderniseren beleid en bemensing van HR / Transformatie van de organisaties / Functiewaardering van alle functies en ontwerp nieuw loongebouw / Ontwikkeling van managers en medewerkers of teams door coaching en maatwerk programma’s / Ziekteverzuim beleid implementatie / Implementatie AFAS

Lees Meer
GXO

GXO

28-2-2023

Verantwoordelijk voor de HR-operatie NL, BE, FI, UK & IRE / Optimaliseren van de HR-functie decentraal / HR processen verder professionaliseren / Uitbouwen van het HR-team / Het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid/ Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en integratie personeel na overname / Start-up nieuwe activiteit in diverse Europese landen

Lees Meer

 • HR Director Europe Distribution CRH
 • Manager HR & Communication SHV Energy
 • WW Director HR Drug Eluted Stents supply chain
 • Director HR Cordis Europe a Johnson & Johnson Company
 • HR Director Philips Hoogeveen Consumer Lifestyle
 • HR manager Philips Drachten Consumer Lifestyle Philishave
 • Personeelsfunctionaris Philips Stadskanaal Semiconductors
 • Gespecialiseerd Gezinsverzorgende Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening Overbetuwe.Branche-ervaring

 • Zorg: 
  • Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening                                                                                                                                                  
 • (internationale) Handel & Industrie, B2B, FMCG, B2C:  
  • Semiconductors
  • Farmacie & Medische hulpmiddelen
  • Machinebouw
  • Metaalbewerking
  • Huishoudelijke apparaten
  • Energie
  • Groothandel Bouwmaterialen
  • Logistiek & distributie
  • Retail

CV imageCV image
 • HR-management: visie, strategie, goal setting en implementatie. HR processen bouwen. Managen van stakeholders zoals ondernemingsraden en vakbonden.
 • Organisatieontwikkeling, organisatieherontwerp en LEAN: continue verbetering en cultuurontwikkeling.
 • Reorganisaties, startups, fusie en overnametrajecten
 • Opleiden & ontwikkelen zoals persoonlijke ontwikkelplannen, talentmanagement, successieplanning, opleidingsplannen,             talentontwikkelsprogramma's en ontwikkelassessments.
 • Leiderschapsontwikkeling en individuele coaching.
 • Cultuur- en gedragsverandering zoals performance management, competentiemanagement, employee motivation surveys, reductie ziekteverzuim programma's, implementatie zelfsturende teams, teamontwikkeling programma's.
 • Compensation & Benefits zoals functiewaarderingtrajecten, salarisrondes en kalibratie, bonusrondes LTI en STI, Cao’s, diverse sociaal plan onderhandelingen met vakbonden.
 • Leiderschap: leiderschapservaring in (internationale) bedrijven, manager van (internationale) HR teams en salaris/arbeidsvoorwaarden specialisten.

Functionele ervaring image

 • Ombouw organisatie van productiefaciliteit naar een Centre of Competence.
 • Implementeren van zelfsturende teams op basis van de LEAN methodiek, het implementeren van “One room” teams en business excellence door teamwerk.
 • Wereldwijd alle SHV Energy functies beschreven op basis van Hay en een geobjectiveerde salariskalibratie ingevoerd.
 • Keyposities 98 % binnen afgesproken planning vervuld in krappe arbeidsmarkt en online tool voor preselectie ontwikkeld.
 • Ziekteverzuimproject vermindering verzuim van 15% naar 3% bij Cordis en van 25% naar 4% bij Philips.
 • Implementatie AFAS HRM Software.
 • Diverse reorganisaties en ontslagrondes succesvol geleid zonder enige significante werkonderbreking of stijging ziekteverzuim.
 • HR leiders CRH Europe Distribution als team succesvol laten samenwerken om kennis te delen en HR beleid te ontwikkelen.
 • HR verantwoordelijke bij de verkoop en aankoop van diverse ondernemingen bij Philips, Cordis, SHV Energy en CRH
 • Implementatie van HR Glass Wall Management met KPI’s die een bijdrage leverde om onze strategische doelen te behalen.
 • Effectief wereldwijde HR business partnering geïmplementeerd met een significante (financiële) impact op succes van SHV Energy Business Units meetbaar op basis van HR KPI’s.
 • Peer Exchange Program voor de senior SHV Energy Business Unit leiders. Doelstelling was te leren en ideeën voor businessimprovement in de eigen Business Unit te implementeren.
 • Ontwikkeling en uitvoering van een talentprogramma voor alle businessgroepen CRH Europe.
 • Ontwikkeling en uitvoering van het talentprogramma “LINK” bij SHV Energy . De successiepijplijn was zodanig gevuld dat van de vijf wereldwijde senior posities er vier intern vervuld konden worden.
 • Persoonlijke coach van diverse medewerkers en managers; daardoor succesvol bijgedragen aan hun ontwikkeling.
 • Ontwikkeling en uitvoering van een introductieprogramma Senior Management voor alle businessgroepen CRH Europe.
Enkele behaalde successen image

 I had the great pleasure to work with Gerrie during her time in SHV Energy. From day one Gerrie made a huge difference to the global HR activities in our company, improving processes, structures and development programs. We worked together on many recruiting processes for senior positions in Europe and Overseas and I always appreciated her great ability to „read“ people and to identify the best suited candidate. Gerrie also was a great support in larger restructuring processes where her broad international experience resulted in very valuable guidance. I experienced Gerrie always as a manager with strong values and as a person of highest integrity. 

Michael Kossack
Management Board Member SHV Energy

 Gerrie is a highly competent HR professional that is skilled in providing cogent yet practical HR advice to executive and managerial level clients. She is a very passionate and dedicated individual who gives her utmost to achieve agreed upon goals. She can be counted on to reliably deliver on her assignments and goals. Her inputs to developing HR goals that support the business are very effective in allowing the business to develop its personnel development plans for its senior leaders. I strongly recommend Gerrie to any organization that needs an effective and highly focused HR leader. 

PJ Babaoglu
Johnson & Johnson

 BEST HR Partner EVER!! When we were forming a multicultural, inter-departmental, inter-division group for a new project, one of the key positions was to fill the Human Resources lead. Gerrie came with high recommendation and from day 1 made a great impact. As part of the core team she brought an insight and excellent guidance to select, develop and form the larger team and then when the time came to set up a brand new HR function. Her attention to detail and concern for both individual well being and the team dynamics with a strong acumen for good business practices were crucial for the success of the venture. Gerrie continues to be a mentor I turn to for guidance, and not just in issues regarding human resources. 

Raymond Augustin
Owner Contracts
 • Almere, Nederland
 • KVK: 77117212-btw-id nummer: NL003152331B42