• Ombouw organisatie van productiefaciliteit naar een Centre of Competence.
 • Implementeren van zelfsturende teams op basis van de LEAN methodiek, het implementeren van “One room” teams en business excellence door teamwerk.
 • Wereldwijd alle SHV Energy functies beschreven op basis van Hay en een geobjectiveerde salariskalibratie ingevoerd.
 • Keyposities 98 % binnen afgesproken planning vervuld in krappe arbeidsmarkt en online tool voor preselectie ontwikkeld.
 • Ziekteverzuimproject vermindering verzuim van 15% naar 3% bij Cordis en van 25% naar 4% bij Philips.
 • Implementatie AFAS HRM Software.
 • Diverse reorganisaties en ontslagrondes succesvol geleid zonder enige significante werkonderbreking of stijging ziekteverzuim.
 • HR leiders CRH Europe Distribution als team succesvol laten samenwerken om kennis te delen en HR beleid te ontwikkelen.
 • HR verantwoordelijke bij de verkoop en aankoop van diverse ondernemingen bij Philips, Cordis, SHV Energy en CRH
 • Implementatie van HR Glass Wall Management met KPI’s die een bijdrage leverde om onze strategische doelen te behalen.
 • Effectief wereldwijde HR business partnering geïmplementeerd met een significante (financiële) impact op succes van SHV Energy Business Units meetbaar op basis van HR KPI’s.
 • Peer Exchange Program voor de senior SHV Energy Business Unit leiders. Doelstelling was te leren en ideeën voor businessimprovement in de eigen Business Unit te implementeren.
 • Ontwikkeling en uitvoering van een talentprogramma voor alle businessgroepen CRH Europe.
 • Ontwikkeling en uitvoering van het talentprogramma “LINK” bij SHV Energy . De successiepijplijn was zodanig gevuld dat van de vijf wereldwijde senior posities er vier intern vervuld konden worden.
 • Persoonlijke coach van diverse medewerkers en managers; daardoor succesvol bijgedragen aan hun ontwikkeling.
 • Ontwikkeling en uitvoering van een introductieprogramma Senior Management voor alle businessgroepen CRH Europe.
Enkele behaalde successen image